Etter Gestapo- og Rinnanbanden-rassiaen på Fosenhalvøya, dør Halvdan Gjelvold fra Ørland etter tortur og forhør på Misjonshotellet i Trondheim. Gjelvold har operert i Milorg Distrikt 22 og har vært i sivil tjeneste som tekniker. (29.05.1944)