Det utføres en ny vellykket aksjon, denne gangen mot Arbeidsmobiliseringens kontorer i Akersgata 55 i Oslo. Gunnar Sønsteby og Gregers Gram fra Oslogjengen går inn i bygningen mens Max Manus holder vakt utenfor. Luntene til ti kilo sprengstoff i korridoren blir tent på, deretter varsles personalet som kommer seg ut i tide før kontorene blir sterkt ødelagt. Hensikten er å hindre utskrivning av nordmenn til Arbeidstjenesten og på sikt til militærtjeneste for tyskerne. (19.05.1944)

NS-myndighetene kunngjør offisielt registrering av årsklassene 1921, 1922 og 1923 til nasjonal arbeidsinnsats. I det siste har det blitt spredt 100 000 løpesedler i Oslo-området som fraråder å møte til registrering, og i ukene fremover blir det meldt om minimalt fremmøte på registreringsstedene. (19.05.1944)

Seks menn fra Oslogjengen sprengte i natt tre hullkortmaskiner i firmaet Watson Norsk A/S i Rådhusgata i Oslo. Maskinene var ment å skulle skrive ut innkallinger til tre årsklasser av Arbeidstjenesten. De seks aksjonistene er Andreas Aubert, Gregers Gram, William Houlder, Henrik Henriksen, Birger Rasmussen og Edvard Tallaksen. (19.05.1944)