Avisen «For konge og fedreland», som ble startet i begynnelsen av 1941, blir lagt ned av sikkerhetshensyn. Avisen, som ble startet av Henrik Weber, har hatt et opplag på rundt 1000 eksemplarer og har trykket nyheter fra radioen, ledere om aktuelle spørsmål og referater fra utenlandske aviser. (24.05.1944)

Det meldes at tysk politi har foretatt omfattende razziaer over hele landet i april/mai på jakt etter «terrorister» og at mange er arrestert. Den tyske grensevakt i Kongsvinger-distriktet er forsterket, og mange hytter i området er rekvirert. (24.05.1944)

Den beryktede Statspoliti-inspektøren Gunnar Lindvig har blitt skutt og drept ved sin leilighet i Langaards gate i Oslo. To personer som beskrives å være 22-35 år gamle, forsvinner på hver sin sykkel mot Kirkeveien og sporene forsvinner. Attentatet fører til at Gestapo iverksetter aksjonen «Blumenpflücken», som går ut på at man kidnapper sentrale personer i norsk samfunnsliv og får det til å fremstå som at motstandsgrupper står bak. Frem mot krigens slutt blir 11 personer likvidert som en del av operasjonen, og mange tror at Hjemmefronten er de skyldige. (24.05.1944)