For første gang brukes betegnelsen Hjemmefrontens Ledelse (HL) offentlig, når London Radio sender ut parole fra HL mot Arbeidstjenesten: «Ingen møter til sesjon!» Det siste krigsåret blir det mer og mer vanlig at parolene går ut via London Radio i tillegg til i de illegale avisene. (15.05.1944)

Vidkun Quisling holder tale på Universitetsplassen i Oslo. Han erklærer blant annet at «emigrantstyret i London representerer ikke det norske folk og har ingen lovlig eller moralsk rett til å slutte avtaler på Norges vegne». http://virksommeord.no/tale/7563/ (15.05.1944)

Osvald-gruppen utfører et likvidasjonsforsøk mot lensmann Arnold Kjærvik på Lunner. Forsøket mislykkes. (15.05.1944)

For andre gang på en uke bomber fly fra et britisk hangarskip sildeoljefabrikken ved Eggesbønes på Sunnmøre. Til tross for omfattende materielle ødeleggelser koster ingen av angrepene menneskeliv. Saken får diplomatisk etterspill: Det norske utenriksdepartementet i eksil sender britene en note der de påpeker at sildeoljefabrikker ikke står på listene over bombemål. Britene svarer med å karakterisere bombingen som «et administrativt uhell». (15.05.1944)