Forsyningssituasjonen begynner å bli prekær, og det er mangel på nær sagt alt. De fleste varer som tidligere har vært frie, er nå underlagt rasjonering, blant annet kjøkkenutstyr, elektriske artikler og møbler. Forretningene er pålagt å sørge for at de varene som finnes blir mest mulig rettferdig fordelt. Enhver form for hamstring skal unngås. Verst er selvsagt matmangelen: Stadig må folk droppe middagen, kanskje flere dager i uken. Matbutikkene er nesten tomme. Potetavlingen har vært dårlig, og når man forsøker å frakte poteter til særlig potetfattige distrikter, tar transporten så lang tid at lasten blir forvandlet til bløte klumper som ikke egner seg som menneskeføde. For tiden hjelper det lite at folk legger frem rasjoneringskort; det er ofte bare brød man kan få på dem. (29.05.1944)