Folk i kystdistriktene på Jæren hører ofte kanonade ute fra havet, og i Stavanger blir flyalarmer stadig hyppigere. Tyske konvoier utsettes for allierte flyangrep både dag og natt. En tysk melding forteller at 15 britiske fly har blitt skutt ned under et forsøk på å angripe en konvoi. (13.05.1944)