20 mann fra Osvaldgruppen sprenger A/S Per Kures transformatorfabrikk ved Hasle i Oslo. Totalskadene representerer verdier for flere millioner kroner. Tyske kilder melder at aksjonen er «et av de tyngste slag mot krigsviktig industri under okkupasjonen». Norsk motstandsledelse tillegger imidlertid aksjonen liten militær verdi. (30.05.1944)