Sabotør og motstandsmann Arne Næsman, som er tilknyttet Osvaldgruppen, blir arrestert av Gestapo mistenkt for likvidasjon. Arne dør etter rundt tre timers forhør og tortur på Victoria terrasse. (Foto: Våre falne) (27.05.1944)