Regjeringen vedtar et «utkast til Kgl.Res. om utøving av regjeringsmyndighet under frigjøringen av Norge». Den slår fast at en regjeringsdelegasjon skal sendes over fra England så snart den militære situasjonen tillater det. (31.05.1944)