I Oslo og Hallingdal har det vært dårlig fremmøte til den ordinære vårsesjonen i Arbeidstjenesten. For hele landet regner Hjemmefrontledelsen med at ca. 30 prosent av de utskrevne mannskapene har uteblitt. På Notodden møtte ingen. (12.05.1944)

I hele Bergen er det satt opp plakater med opprop mot Arbeidstjenesten (AT). Tysk politi og patruljer fra Statspolitiet fjerner mer enn tusen plakater i løpet av én dag, og forbitrelsen er stor blant tyskerne og NS-folk. (12.05.1944)