Motstandsmann Johan Moan fra Leksvik, som ble arrestert i februar, har blitt overført fra Gestapo til Rinnanbandens beryktede bandekloster i Jonsvannsveien 46. Der har han først blitt torturert og plassert i kjelleren med hendene bundet, før han nå klarer å flykte til en skog utenfor Trondheim. Der skjuler han seg i en barhytte i seks uker. Moan er den eneste som klarer å rømme fra bandeklosteret i løpet av krigen. (26.05.1944)