Minst syv personer fra Rinnanbanden er med når store tyske styrker gjennomfører en rassia i flere kommuner på Fosenhalvøya. Joralf Borgan er ansvarlig for mishandling som fører til at heradskassereren Erling Nilsen dør natt til første pinsedag. Dagen etter sendes en rekke fanger til Vollan og Falstad, noen senere til Grini fangeleir. (28.05.1944)

Det er innført nye bestemmelser for å holde villagris. En kan nå få anvisning på kjøp av smågris, også for dem som ikke har hatt villagris tidligere, men man må ha et brukbart grisehus og kunne skaffe nok fôr. Det anvises ikke fôr til villagriser. (28.05.1944)