Osvald-gruppen lykkes i å tenne på og gjøre stor skade på Møllefoss Bruk, Hen Dampsag og Rud Sag på Ringerike. Disse sagene leverer trelast til Wehrmacht og Luftwaffes flyplass på Eggemoen. (25.05.1944)

Etter at Edvard Munch døde 23. januar, har de testamentariske gavene til Oslo kommune nådd en verdi på 5,5 millioner kroner. Grafikken omfatter 188 raderinger, 378 litografier og 148 tresnitt i til sammen 15 391 eksemplarer. Dessuten har kommunen fått 4443 tegninger samt 90 tusenkronersedler fra en skuff hjemme hos Munch. (25.05.1944)

En mordbrann i Wergelandsveien 3 i Oslo har krevd to dødsofre. Avisene skriver at brannen antakelig ble påsatt av sabotører som flyktet i en av brannvesenets biler. Under den ville flukten, drepte de en tredje person. (25.05.1944)

Avisen «For konge og fedreland», som ble startet i begynnelsen av 1941, blir lagt ned av sikkerhetshensyn. Avisen, som ble startet av Henrik Weber, har hatt et opplag på rundt 1000 eksemplarer og har trykket nyheter fra radioen, ledere om aktuelle spørsmål og referater fra utenlandske aviser. (24.05.1944)

Det meldes at tysk politi har foretatt omfattende razziaer over hele landet i april/mai på jakt etter «terrorister» og at mange er arrestert. Den tyske grensevakt i Kongsvinger-distriktet er forsterket, og mange hytter i området er rekvirert. (24.05.1944)

Den beryktede Statspoliti-inspektøren Gunnar Lindvig har blitt skutt og drept ved sin leilighet i Langaards gate i Oslo. To personer som beskrives å være 22-35 år gamle, forsvinner på hver sin sykkel mot Kirkeveien og sporene forsvinner. Attentatet fører til at Gestapo iverksetter aksjonen «Blumenpflücken», som går ut på at man kidnapper sentrale personer i norsk samfunnsliv og får det til å fremstå som at motstandsgrupper står bak. Frem mot krigens slutt blir 11 personer likvidert som en del av operasjonen, og mange tror at Hjemmefronten er de skyldige. (24.05.1944)

Bergens Haandværks- og Industriforenings nybygg i Veiten 3 blir senter for den tyske administrasjon og sikkerhetspolitiet i Bergen. (23.05.1944)

Olaf Hansen Moen, lagfører i Milorg, tortureres og henrettes ved skyting etter dødsdom for å ha advart tre ungdommer mot å melde seg til Arbeidstjenesten. (23.05.1944)

Erling Stør dør av bukhinnebetennelse etter å ha blitt skutt av den alkoholiserte statspolitimannen Kaare Garmann Olsen under en krangel i Studenterlunden i Oslo for et par dager siden. (23.05.1944)

Landbruksdepartementet har gjort oppmerksom på at landet heretter må regne med å hovedsakelig måtte klare seg med den maten som Norge selv produserer. Utsiktene for import av viktige matvarer er høyst usikre. (22.05.1944)

En del av årets tyskoppgaver til eksamen artium er stjålet og utbudt til salgs på svartebørsen. Prisene varierer mellom 50 og 1500 kroner. I all hast har skolemyndighetene måttet lage nye oppgaver, og skriftlig eksamen må trolig utsettes. (22.05.1944)

Årets artianere har fått beskjed fra sine rektorer om at de ikke får gå opp til eksamen artium hvis de holder private eller offentlige fester. De må heller ikke utstyre seg med russemerker og liknende. (22.05.1944)

Osvaldgruppen har lykkes i å ødelegge arkivet til Arbeidstjenesten i Drammen. (22.05.1944)

NS-myndighetene har offentliggjort en advarsel til dem som saboterer innkallingen til Arbeidstjenesten. 30. mai er siste frist for registrering. (22.05.1944)

Menn fra Oslogjengen har sprengt et innrulleringskontor og arkiv for Arbeidstjenesten i Wergelandsveien 3 i Oslo. (21.05.1944)

Etter den første dagen i Arbeidstjeneste-registreringen kan det slås fast at aksjonene tidligere i måneden har hatt tilsiktet virkning. Ingen av de mange tilskuerne utenfor et provisorisk registreringskontor på St. Olavs plass i Oslo gjør antydning om å registrere seg. En avdeling tyskere dukker opp og tvinger flere inn i registreringskontorene, men bare 14 gir etter og registrerer seg. Liten interesse meldes også fra AT-registrering andre steder i landet. (21.05.1944)

Postverket gir ut frimerkeserien «Krigsforlis». Torpederingen av «Irma» på Hustadvika 13. februar er motiv på 20-øres-utgaven. Overskuddet er til inntekt for de skadelidte under norske krigsforlis som er forårsaket av angrep fra de allierte. (20.05.1944)

Det utføres en ny vellykket aksjon, denne gangen mot Arbeidsmobiliseringens kontorer i Akersgata 55 i Oslo. Gunnar Sønsteby og Gregers Gram fra Oslogjengen går inn i bygningen mens Max Manus holder vakt utenfor. Luntene til ti kilo sprengstoff i korridoren blir tent på, deretter varsles personalet som kommer seg ut i tide før kontorene blir sterkt ødelagt. Hensikten er å hindre utskrivning av nordmenn til Arbeidstjenesten og på sikt til militærtjeneste for tyskerne. (19.05.1944)

NS-myndighetene kunngjør offisielt registrering av årsklassene 1921, 1922 og 1923 til nasjonal arbeidsinnsats. I det siste har det blitt spredt 100 000 løpesedler i Oslo-området som fraråder å møte til registrering, og i ukene fremover blir det meldt om minimalt fremmøte på registreringsstedene. (19.05.1944)

Seks menn fra Oslogjengen sprengte i natt tre hullkortmaskiner i firmaet Watson Norsk A/S i Rådhusgata i Oslo. Maskinene var ment å skulle skrive ut innkallinger til tre årsklasser av Arbeidstjenesten. De seks aksjonistene er Andreas Aubert, Gregers Gram, William Houlder, Henrik Henriksen, Birger Rasmussen og Edvard Tallaksen. (19.05.1944)