Med hjemmel i «Lov om nasjonal arbeidsinnsats» har myndighetene stengt en rekke forretninger i Trondheim, de fleste innen radiobransjen. (11.05.1944)

Politiets alminnelige særdomstol etableres som en fast, landsomfattende domstol. Dens opprettelse og virksomhet, blant annet ved idømmelse av dødsstraff og eksekvering umiddelbart etter avslag av benådning, er i strid med folkeretten. (11.05.1944)