Rolf «Frank» Andersen fra Osvaldgruppen har likvidert NS-medlem og statspolitibetjent Karsten Tank Lorange på åpen gate i Gjøvik. Lorange er kontakt for Gestapo og viden kjent som en meget brutal tjenestemann. Bare NS-folk møter opp i begravelsen hans. (05.05.1944)

Myndighetene kan nå kreve at folk gir fra seg telefonen «når det er nødvendig for å skaffe telefon til offentlig kontor eller tjenestemann», fremgår det av en ny lov som er offentliggjort i Norsk Lovtidende. (05.05.1944)

Milorg-grupper over hele landet går til aksjon mot Arbeidstjenestens kontorer og arkiver for tiden. Flere steder slår aksjonen feil. På Majorstuen i Oslo kommer det til skuddveksling. Ved Arbeidstjenestens hovedkontor forsinkes aksjonen av et uhell med en håndgranat. I Oslo blir tre Milorg-karer arrestert og senere henrettet. Forsøk på beslaglegging av arkiver på Ringerikes meieri mislykkes. Aksjoner i Skien, Hønefoss, Ulefoss, Sarpsborg og Lunner er imidlertid vellykket. På Hønefoss lykkes syv Milorg-karer i å bryte opp skuffene og tenne på papirene ved hjelp av brannbomber. (05.05.1944)