Hjemmefrontens Ledelse (Kretsen) offentliggjør en kunngjøring til det norske folk om rettsoppgjøret etter krigen. Der sies det blant annet at NS-medlemmer og andre som har skadet norske interesser eller har skaffet seg uberettiget vinning under samarbeid med okkupasjonsmakten, straffes etter rettergang i betryggende former. Uberettiget krigsgevinst skal inndras til fordel for statstkassen. Kunngjøringen får eksilregjeringens støtte. (18.05.1944)