11 nordmenn, de fleste fra Oslo, dømmes til døden av en tysk krigsrett tiltalt for å ha drevet spionasje og sabotasje etter oppdrag fra britene. De henrettes i Trandumskogen. Hittil er 259 nordmenn henrettet i Norge etter dødsdom. I tillegg kommer et ukjent antall som er skutt uten at allmennheten har fått beskjed eller som er drept i fengsler eller under fluktforsøk. (26.05.1944)