Seks mann fra Oslogjengen utfører en sabotasjeaksjon mot Norske Folk A/S i Grensen 17 i Oslo. Hensikten er å ødelegge en hullkortmaskin, men aksjonen mislykkes når en alarm utløses. (27.05.1944)