Quisling har bestemt at beslaglagte landeiendommer kan bortforpaktes til hjemvendte frontkjempere på to års kontrakt. Etter utløpet av forpaktningstiden har forpakteren kjøpsrett til eiendommen. (27.05.1944)

Sabotør og motstandsmann Arne Næsman, som er tilknyttet Osvaldgruppen, blir arrestert av Gestapo mistenkt for likvidasjon. Arne dør etter rundt tre timers forhør og tortur på Victoria terrasse. (Foto: Våre falne) (27.05.1944)

Seks mann fra Oslogjengen utfører en sabotasjeaksjon mot Norske Folk A/S i Grensen 17 i Oslo. Hensikten er å ødelegge en hullkortmaskin, men aksjonen mislykkes når en alarm utløses. (27.05.1944)