MS Tento av Oslo blir minesprengt og synker i Kielbukta på reise til Norge med kull. (06.05.1944)

Lastebåten DS Almora av Oslo blir bombet av britiske fly på Hustadvika. Skipet går i brann, går på land sør for Kvitholmen og synker. Åtte nordmenn mister livet. (06.05.1944)

Grenselos Knut Mathiesen blir henrettet ved skyting nær Enebakkveien på Hauketo etter at han 21. april drepte grensepolitimannen Harald Haugland. (06.05.1944)

Det oppstår uro blant landets syklister etter at det har blitt kjent at en forordning om plikt til avståelse av motorkjøretøyer, mineralolje m.v. også nevner sykler og sykkeldeler. Okkupasjonsmakten har allerede rekvirert sykler i enkelte distrikter i landet. (06.05.1944)