Martin Hjelmen fra Øygarden, som var leder av Osvaldgruppen (daværende Wollwebergruppen) før Asbjørn Sunde, blir halshogd med giljotin i Brandenburg. Hjelmen ble arrestert i Sverige og overlevert fra de svenske myndigheter til tyskerne i februar 1940 etter å ha vært med på å gjennomføre over 30 sabotasjeaksjoner mot skip i Oslo mellom september 1937 og januar 1939. Hensikten med aksjonene var å hindre levering av tysk krigsmateriell til general Franco under borgerkrigen i Spania. Hjelmens medarbeider Barly Pettersen fra Lurøy blir også halshogd på samme sted. (30.05.1944)