Tyskerne har aksjon mot flere motstandsgrupper i Bergensområdet, blant andre etterretningsgruppen CX. Aksjonene medfører omtrent 50 arrestasjoner. (25.06.1942)