Alv Johan Torbjørnsen, som siden 1936 har vært medlem av Osvald-gruppa og rapportert ankomst og avgang av tyske skip samt deltatt i sabotasje mot disse og våpen- og ammunisjonslagre som ble opplagt på kaiområdet i Oslo, blir arrestert. Han sendes til Tyskland og dør i Sachsenhausen i januar 1943. (22.06.1942)