Det bombes kraftig i Vardø. Det tyske luftvernet skyter mot flyene, men Vardø blir hardt rammet. Til sammen blir det droppet minst 19 bomber, og én av bombene faller omtrent 15 meter fra lærebrukets internatbygning som er i bruk som sykehus. Bygningen blir sterkt skadet av bombesplinter og steinsprut. Det blir også kastet ned en del flyveblader fra flyene. Flyvebladene blir samlet opp og avlevert til Hafenüberwachungstelle. Til sammen blir én kvinne, Berntine M. Bersvendsen, og to menn, Kristoffer S. Gjerde og Luther M. Larsen, drept. To kvinner blir såret. 34 bygninger blir skadet, enkelte så mye at de må rives. (25.06.1942)