Telavågbarna over seks år, som har blitt igjen på Storetveit skole i Bergen etter at tyskerne splittet familiene og sendte mødrene, besteforeldrene og søsknene under seks år til internering på Framnes ungdomsskole i Hardanger, får en liten gledesstund når Røde Kors steller i stand St. Hans-feiring. «Alle ansikter strålte av glede, og for en stund var alle sorger glemt», skriver Røde Kors-legen Konrad Birkhaug til dette bildet. Det er bare de barna som tyskerne vil adoptere bort som er igjen på Storetveit. (23.06.1942)