Politi- og lensmannsfolk har fått en ny oppgave: De skal påse at det ikke arrangeres ulovlig dansemoro. I Ramnes i Vestfold overrasker lensmannen 100 mennesker som svinger seg i dansen, og mange av deltakernes navn blir notert. I Høland i Akershus blir lensmannen overfalt og mishandlet av noen ungdommer når han vil stanse en ulovlig dansefest. I Magnor i Hedmark griper politiet inn mot ungdom som har trosset danseforbudet. De fleste steder arrangeres «illegale» dansefester og mer private sammenkomster som lovens håndhevere ikke får snusen i. (23.06.1942)