Lensmannen i Brandbu har knepet 14 hjemmebrennere som har stjålet melasse fra forskjellige gårdsfjøs og brukt den som råstoff i produksjonen. De impliserte har arbeidet i tre «kokelag», og det er beslaglagt tre apparater. En av dem som arresteres, angir som grunn at de er svært misfornøyde med tildelingen på de lovlige brennevinskortene. (24.06.1942)