Kristian Ottosen, som sammen med Theta-gruppen i Bergen driver med illegal radiokommunikasjon og sabotasjeoppdrag, blir arrestert og ført til Bergen kretsfengsel. Han blir utsatt for omfattende tortur, men lykkes i å ikke oppgi andre navn eller røpe kjennskap til gruppen. Senere sendes han til Grini og Sachsenhausen, før han blir NN-fange i Natzweiler og andre leire. Mot krigens slutt blir han hentet ut av de hvite bussene og blir forfatter som skriver banebrytende dokumentasjon om Tysklands-fangene. (25.06.1942)