Konsultativ statsråd Johan Ludwig Mowinckel går av. Det har lenge pågått en strid om Mowinckel: Det er konsensus i London-regjeringen om at hans holdning under Riksrådsforhandlingene i 1940 var defaitistisk, blant annet ved at han viste forståelse overfor forhandlingene med tyskerne. Nygaardsvold har foreslått at Mowinckel drar til USA for å lede Nortraship, noe Mowinckel selv har kjempet imot. Likevel insisterer Nygaardsvold, og en bitter Mowinckel aksepterer stillingen i New York. (26.06.1942)