Befolkningen i Korgen i Nordland våkner opp til at mange krigsfanger blir plassert i en leir midt i bygda. I løpet av noen hektiske forsommeruker har mannskaper fra Statens vegvesen bygget fangeleire både i Korgen og i Osen. Leirene skal huse krigsfanger fra Jugoslavia, som skal brukes til å bygge veien over Korgfjellet («Blodveien»). Til sammen 646 av fangene kommer til å omkomme i leirene og under arbeidet. (23.06.1942)