DS Hvoslef av Oslo blir torpedert og senket av den tyske ubåten U-94, på reise fra Sauga la Grande til Boston. Fire nordmenn og to svensker blir drept, mens resten av besetningen på 14 mann blir reddet fra en livbåt. (11.03.1942)

Tyskerne er i full gang med utbygging av ubåtanlegget Dora på Nyhavna i Trondheim. Fritz Petter Digre, som ble sendt ut i anleggsarbeid for Arbeidstjenesten, er fotograf. (11.03.1942)

Den britiske og franske regjeringen ønsker å sende tropper til Sverige i et forsøk på å få kontroll over svenske malmgruver. Den norske eksilregjeringen og Sverige motsetter seg en slik invasjon. (11.03.1942)

Inga Lerfald slutter som hushjelp på Steinkjer og flytter inn i Brattørgata 12B i Trondheim for å fungere som hushjelp og kontordame i Rinnans nye hovedkvarter. (11.03.1942)