MT O. A. Knudsen av Haugesund har blitt torpedert av en tysk ubåt på reise fra Port Arthur til Liverpool. Tankskipet holder seg først flytende, men ubåten går til aksjon med kanonild og skipet går ned. Mannskapet kommer seg til land, men to personer dør av skader de fikk under forliset. (05.03.1942)

Kjøpmann Arthur Rosenberg i Son, som kom til Norge som tysk-jødisk flyktning i 1938, blir arrestert og sendt til Grini. Han blir senere deportert til Sachsenhausen. (05.03.1942)

Holmenkollbanen satte ny dagsrekord med 72 000 passasjerer sist søndag, kan man lese i avisen. Mange bruker søndagene til å gå på ski. (05.03.1942)

Etter at biskopene har lagt ned sine embeter, begynner Quislings regjering også å avsette prester. Domprost Jervell i Hamar blir avsatt sammen med tre prester som har gjort felles sak med biskopene og nedlagt sine embeter. Flere prester blir avsatt fremover. Samtidig begynner Quisling-regjeringen å utnevne NS-sympatiserende prester. (05.03.1942)