DS Risøy av Mandal, med 450 tonn skarpjern om bord, blir angrepet av tre tyske fly og bombes i senk utenfor Cornwall på reise fra Southampton til Swansea. Sigurd Wathne omkommer på sykehus i Swansea etter skader fra bombingen. (20.03.1942)

Hærens Overkommando i London bestemmer at det skal opprettes et norsk fallskjermkompani. 75 soldater har gjennomgått utdannelse og trening, og ytterligere 75-100 mann skal innkalles til utdannelse, slik at det nye kompaniet får en styrke på 160 befal og menige. (20.03.1942)

Carl Gustav Fleischer, som hadde kommandoen under slaget om Narvik, blir avsatt som sjef for Hæren og beordres til Canada som sjef for de norske styrkene der. Senere viser det seg at han skal degraderes til rollen som militærattaché. Fleischer har siden juni 1940 jobbet med å organisere den norske hæren i Skottland. Wilhelm Hansteen har overtatt som forsvarssjef for Hæren, Marinen og Luftforsvaret i Forsvarets Overkommando. (20.03.1942)

Forsvarsminister Ljungberg meddeles avskjed i nåde etter å ha vært permittert siden oktober. Etter forslag fra statsminister Nygaardsvold blir han i stedet utnevnt til general. Han skal fungere som Forsvarsdepartementets fullmektige i alle militære saker i Amerika. Oscar Torp blir fast forsvarsminister. (20.03.1942)

Mo i Rana jernbanestasjon åpnes etter at Nordlandsbanen er tatt i bruk fram til Mo. (20.03.1942)

NS’ sekretariat melder at medlemstallet i organisasjonen har steget fra 7000 i september 1940 til 26 000. (20.03.1942)

Elever ved en Osloskole blir stoppet ved porten og får vite at lærerne er arrestert og skolen stengt. (20.03.1942)

Arrestasjonene av 1100 mannlige lærere over hele landet begynner. Mange lærere ankommer Grini første dag (bildet). I dagene framover blir de fleste lærere sendt til Grini eller Falstad. Planen er å etter hvert sende dem til arbeidstjeneste i Nord-Norge. (20.03.1942)