Osvald-gruppen har en sabotasjeaksjon med en brannbombe mot Norma Prosjektilfabrik i Oslo. Aksjonen mislykkes. (31.03.1942)