Papirtildelingen til dags- og ukepressen reduseres etter ordre fra Pressedirektoratet. Flere store dagsaviser får betydelig færre sider. Bergensavisene utkommer med bare fire sider gjennom en lengre periode. (01.03.1942)

Russiske fly angriper Vardø. Målet er et stort transportskip i Bussesundet, men en snøbyge ødelegger sikten og tre av 12-15 bomber treffer sykehuset. Bygningen blir overtent, og til tross for iherdig innsats fra personalet, norske sivile og tyske soldater, omkommer 18 pasienter. Sykehuset brenner ned til grunnen. Skadene på sykehuset blir anslått til omkring 382 500 kroner, og det er tegnet forsikring for nesten hele beløpet. Overlege Sørdal berømmer innsatsen oversøster Martha Ekmann gjør under bergingen av noen av de viktigste instrumentene fra operasjonssalen med fare for sitt eget liv. Nytt sykehus legges til ett av skolelokalene.

(01.03.1942)