NKP produserer og trykker den illegale avisa «Alt for Norge» i Bergen, først med Samuel Titlestad og deretter Torolv Solheim som redaktør. Noe av det begrensede opplaget går til Oslo og Østlandet. Avisa har undertittelen «Organ for den nasjonale front». (01.03.1942)

Det oppstår en del intern humor og sjargong i NS-miljøet, som kretser rundt Quisling og andre ledere. Reglen «Heller vil jeg ha en Brisling enn et Førerord fra Quisling» er en norsk variant av den tyske krigsreglen «Lieber ein Vollkornbrot von Witler als ein Führerwort von Hitler». Usympatiske tyske offiserer blir kalt «rauhøl med ører», et oversettelseslån fra tysk som skyldes de utstående ridebuksene. Tyske kvinnelige kontorister i tjeneste for Rikskommissariatet blir kalt «gråmus». (01.03.1942)

Kronprins Olav fyller en rekke funksjoner på utefronten: Han er blant annet kongens nærmeste rådgiver i alle spørsmål og han virker samlende og inspirerende for de norske styrkene som er spredt rundt i Storbritannia og Canada. Kronprinsen er flere ganger i USA, der han sammen med kronprinsesse Märtha blir Norges «ekstraordinære ambassadør» og fremste talsmann der kan han kan fremføre sine politiske betraktninger direkte overfor presidenten. Kronprinsen er særlig opptatt av Norges stilling i frigjøringsfasen og uttrykker dyp bekymring overfor Roosevelt med tanke på Sovjetunionens planer i Nord-Norge. Han frykter at russerne på egen hånd vil forsøke å jage tyskerne ut av landsdelen og slå seg til for godt i Nord-Norge. Roosevelt nærer imidlertid ikke tilsvarende bekymringer. (01.03.1942)

Papirtildelingen til dags- og ukepressen reduseres etter ordre fra Pressedirektoratet. Flere store dagsaviser får betydelig færre sider. Bergensavisene utkommer med bare fire sider gjennom en lengre periode. (01.03.1942)

Russiske fly angriper Vardø. Målet er et stort transportskip i Bussesundet, men en snøbyge ødelegger sikten og tre av 12-15 bomber treffer sykehuset. Bygningen blir overtent, og til tross for iherdig innsats fra personalet, norske sivile og tyske soldater, omkommer 18 pasienter. Sykehuset brenner ned til grunnen. Skadene på sykehuset blir anslått til omkring 382 500 kroner, og det er tegnet forsikring for nesten hele beløpet. Overlege Sørdal berømmer innsatsen oversøster Martha Ekmann gjør under bergingen av noen av de viktigste instrumentene fra operasjonssalen med fare for sitt eget liv. Nytt sykehus legges til ett av skolelokalene.

(01.03.1942)