MS Tyr mister kontakten med sin konvoi på vei til Halifax. To dager senere treffer en torpedo fyrrommet og Tyr synker i løpet av få minutter. Mannskapet kommer seg i livbåtene, men én livbåt forsvinner med 13 mann. (07.03.1942)

DS Woolgar av Tønsberg blir angrepet og senket av japanske bombefly vest for Java, på reise fra Colombo til Tjilatjap. Om bord er det 38 kinesere, seks nordmenn, én fra Estland samt tre britiske skyttere. Seks kinesere og to briter blir drept under angrepet, mens 34 kinesere og sju europeere får reddet seg om bord i to livbåter. Etter 12 dager skiller de to livbåtene lag. I den ene er det sju europeere og 17 kinesere. Deres rekordlange livbåtseilas på 88 dager ender med at alle kineserne omkommer. Det gjør også esteren Rudolf Valb. Fem nordmenn og én brite overlever og kommer fram til Andaman Island, hvor de havner i japansk fangenskap. To uker senere dør Jens Limkjær av sykdom. I den andre livbåten dør 12 av 14 før de finner land. En av de to overlevende dør få dager senere av påkjenningene fra livbåtseilasen. Woolgars kaptein Marcus Iversen forlot det synkende skipet uten å finne de øvrige overlevende. Han seiler derfor alene i en livbåt i land på Sumatra og kommer her i japansk fangenskap. (07.03.1942)

Det kommer en ny lov som pålegger skogeiere å hugge et visst minstekvantum trevirke i driftsåret 1941/42. Det er også gitt en lov om omsetning av visse viktige frøsorter til jordbruk og hagebruk. (07.03.1942)

David Isaksen, Wulff Isaksen, Abel Bernstein, David Wolfsohn og Olav Sverre Benjaminsen blir ført ut fra Falstad fangeleir for å bli henrettet. Efraim Schilowsky, som slapp unna dødsstraffen, ser dem bli ført ut av sine fangeceller. Det blir aldri påvist noe gravsted for de fem, og det er usikkert om de ble henrettet i Falstadskogen eller på Kristiansten festning. (07.03.1942)

Kirke- og undervisningsdepartementet meddeler skolestyrene at bare lærere som kan fremlegge kvittering på en erklæring om medlemskap i Norsk Lærersamband, skal få utbetalt lønn. Få lærere bøyer seg for dette. Landslederen for lærersambandet, riksstabssjef Orvar Sæther, har telegrafert til NS’ fylkesførere at de skal sende inn lister over lærere som bør plukkes ut til arbeidstjeneste. Noen fylkesorganisasjoner er ekstra tjenestevillige, som for eksempel Vestfold:

(07.03.1942)