Mange finner ulike måter å tjene penger på. Det har vært en kald vinter, så noen tilbyr køtjenester for de som ikke vil stå ute i kulda. (31.03.1942) 

Høyesterett i Sverige har kommet med en dom som sier at de såkalte kvarstadbåtene som ligger i Göteborg skal få rett til å seile fra byen, til Nortraship og de alliertes fordel. Etter dette har tyskerne startet en omfattende patruljering utenfor den svenske tremilsgrensen og lagt planer for å senke skipene som nå er lastet med verdifulle varer for alliert krigsindustri. I kveld kaster fartøyene loss, men kun to av ti skip når Storbritannia. Seks av skipene blir sprengt av kapteinen eller senket, mens to må returnere til Göteborg. Av totalt 471 personer når kun 132 Storbritannia, mens 234 blir tatt til fange og 85 returnerer til Göteborg. 19 omkommer på havet. Bildet viser HMS Vanity som eskorterer kvarstadbåtene i Nordsjøen. (31.03.1942)

Osvald-gruppen har en sabotasjeaksjon med en brannbombe mot Norma Prosjektilfabrik i Oslo. Aksjonen mislykkes. (31.03.1942)

Handels- og forsyningsminister i Quislings regjering, Eivind Blehr (til venstre), har vært i Berlin for å inngå en avtale som sikrer innførsel av næringsmidler fra Tyskland for resten av okkupasjonen. Avtalen ble signert av Blehr og den tyske ernæringsministeren Herbert Backe. Norge er nærmest helt avhengig av livsmidler fra Tyskland. Det var en melding om at 25 000 tonn korn fra Hamburg ikke ville bli ekspedert som utløste Blehrs flytur til Berlin. (31.03.1942)

Alle lærere som er fengslet på Grini sendes med buss til Lysaker og begynner transporten til Nord-Norge. (31.03.1942)

Rikskommissær Terboven med følge «nedlater seg» til et besøk i «Lille London», der mange har flyktet over til Storbritannia. Terboven ønsker å personlig ta seg av «uregelmessighetene» i Ålesund og distriktet. Diverse straffetiltak blir innført: Stopp av all tildeling av alkohol og tobakk på ubestemt tid, de innleverte radioene skal inndras for bestandig, kinoen skal stenges. Det er litt av et følge Terboven har med seg, blant andre Wilhelm Rediess, Paul Wegener, Gerhard Flesch, Rüdiger von der Goltz og politiminister Jonas Lie. Det er tydelig at opposisjonelle ytringer i distriktet skal tas alvorlig, og nazistene har sett seg lei på en laber tjeneste-iver i Ålesunds politistab. På St. Olavs plass i byen blir det holdt mønstring av Ålesunds-politiet, og Terboven og Lie er blant talerne. Flere politikonstabler blir avsatt. (31.03.1942)