MB Frøya reiser til Shetland med blant andre Knut Aarsæther, Erling Vestre og Didrik Nærø om bord. De har en stund ligget i dekning hos Arthur Ørstenvik i Furmyra i Ålesund. Dette er den siste englandsbåten fra sunnmørsdistriktet dette året. (15.03.1942)

Ruteskipet DS Galtesund av Arendal blir kapret på vei nordover fra Flekkefjord mot Rekefjord. Gruppen som går om bord er ledet av lingemannen Odd Starheim, under dekknavnet Ola Svendsen, som har besluttet å kapre skipet og føre det til britisk havn med mannskap og passasjerer. Einar Skinnarland er én av kaprerne og har med seg viktig informasjon om tyskernes tungtvannanlegg på Vemork. Skipskapringen er godt forberedt. Kaptein og andrestyrmann blir overrumplet i salongen, førstestyrmann, rormann og los på broen. En hemmelig radiosender på land telegraferer til London og ber om flystøtte, og den kommer dagen etter. Skipet kommer vel frem til Aberdeen og blir senere satt inn i alliert krigstjeneste som forsyningsskip. (15.03.1942)

På et møte mellom Quisling og Terboven blir det bestemt at 1000 lærere over hele landet om få dager skal arresteres og sendes på arbeidstjeneste til Nord-Norge. Tyskerne er på ingen måte fornøyd med håndteringen av de mange protestaksjonene mot Lærersambandet og Ungdomstjenesten. Terboven mener også at ulydighetskampanjen i det lange løp vil gå ut over okkupasjonsmaktens prestisje. Lærerne har fått et ultimatum, og nå mener Terboven at det må settes makt bak ordene. Quisling planlegger å arrestere 1100 for å være på den sikre siden. (15.03.1942)