General List rapporterer til Hitler om inntrykkene han har fått ved besøk i Norge i februar. Oppdraget hans har bestått i å skaffe oversikt over den forsvarsmessige situasjon i landet, fordi Hitler er overbevist om at en alliert invasjon vil komme i Nord-Norge. I rapporten understreker List behovet for å bygge ut kystforsvaret langs hele norskekysten, med festningsverker og artilleri. Han mener også at kommunikasjonen bør forbedres, blant annet ved å fortsette med utbygging av Nordlandsbanen og riksvei 50. Parallelt med anleggsvirksomhet legges planer om at store troppeforsterkninger skal sendes til «Festung Norwegen». (25.03.1942)

Energikrisen med nesten tomme vannmagasiner vises godt i Oslos gater: For å spare strøm har trikken sløyfet annenhver holdeplass, og det er satt opp oppslag om dette. (25.03.1942)