MT Svenør av Oslo blir torpedert og senket av en tysk ubåt på reise fra Trinidad til Halifax. Åtte personer omkommer, derav sju nordmenn. 29 overlevende blir fisket opp og ilandsatt i Philadelphia. (27.03.1942)

Deportasjonen av jøder i Frankrike begynner. Propagandasjef Joseph Goebbels skriver i dagboka si om skjebnen jødene går i møte: «Det blir brukt en temmelig barbarisk fremgangsmåte som her ikke skal beskrives nærmere, og jødene selv blir det ikke stort igjen av». Tross informasjonssperren fra Hitlers regime, viser det seg at en del informasjon siver igjennom slik at andre begynner å forstå hva som skal skje med jødene. (27.03.1942)

Sosialdepartementet kunngjør at det av hensyn til brenselsforsyningen og vannsituasjonen er blitt nødvendig at alle arbeidere utenom livsviktige og krigsviktige bedrifter tar en uke av sin ferie i forbindelse med påskeferien. (27.03.1942)

Quisling beslutter at det skal opprettes et gymnas for særlig begavet ungdom, som foreløpig blir lagt til Viken ungdomsskole ved Gjøvik. (27.03.1942)

Påsken står for døren, og helt overraskende blir det kunngjort at det skal utdeles en ny rasjon av enten 20 gram te eller 30 gram kaffe. Rasjonen vil først kunne utdeles etter påske. (27.03.1942)