I Vardø går det seks flyalarmer. Seks-sju bomber blir sluppet i Bussesundet og på Skagen. Ingen sivil skade denne gangen. (03.03.1942)

En kvinnegruppe som arbeider for kvinneorganisasjonene som har gått under jorden, aksjonerer med protestbrev mot iverksettelse av ungdomstjenesten. Brevet får bred oppslutning fra foreldre i hele landet, og det sendes mellom 200 000 og 300 000 brev til departementet som omtrent 500 000 foreldre står bak. I brevet står det blant annet: «Jeg ønsker ikke at mine barn skal delta i NSUFs ungdomstjeneste, da de retningslinjer som er trukket opp for dette arbeide strider mot min samvittighet.» Foreldrene følger dermed kirkens og lærernes eksempel. (03.03.1942)