21 år gamle Waldemar S. Larsen blir skutt på gata av en tysk vaktpost utenfor Arbeidern i Ålesund. (23.03.1942)

Lærerarrestasjoner fortsetter: I Ålesund blir ti mannlige lærere og lektorer arrestert. Ti dager senere sendes de, sammen med åtte andre lærere fra bygdene, til Falstad med hurtigruteskipet St. Svithun. De blir løslatt etter én måned. (23.03.1942)

I Studentersamfundet i Trondheim holder en NS-lege et foredrag der han blant annet fremholder at det er uheldig med «raseblanding» mellom samer og germanere i Nord-Norge. Det er tatt skritt for å hindre ytterligere utvikling i denne retning. «Synder man mot arvelighetslovene, går man til grunne», sier han. (23.03.1942)

Gravide og ammende i Oslo tildeles ikke lenger egg. Alt salg av egg på grunnlag av tidligere sykeattester stanses. Bare magesårpasienter og andre pasienter med spesifikke lidelser får fortsatt tildelt egg. Også melkerasjonene til syke reduseres. (23.03.1942)

Forbruket av ved må innskrenkes, melder Aftenposten. Dette kommer på toppen av tiltaket om strømrasjonering i byene. (23.03.1942)

I natt har det vært et nytt, stort innbrudd i Oslo. Varer for 10 000 kroner er stjålet fra en manufakturforretning i Markveien. (23.03.1942)