I Oslo og Aker utvides strømutkoblingen til åtte timer i døgnet. I tillegg til seks timers nattutkobling blir strømmen utkoblet på hverdager fra kl. 18-20 og søndager fra kl. 11-13. Gudstjenester må holdes uten orgelmusikk. Trikkene stanses fra kl. 20 og Holmenkollbanen har fire timers stans hver dag. Hver enkelt oppfordres til å spare ytterligere på strømbruken for å redusere innskrenkningene. I Buskerud må en rekke småbedrifter stanse virksomheten. I Nedre Eiker er situasjonen ekstra ille: Private husholdninger får ikke strøm. (21.03.1942)