Nordahl Grieg, som var sterkt delaktig i gulltransporten i april og mai 1940, blir forfremmet til kaptein etter å ha gjennomført flere offiserskurs i Storbritannia. For tiden skriver han artikler og dikt og reiser rundt som krigskorrespondent der hvor nordmenn er stasjonert: I USA, Canada, Island og Jan Mayen. På denne måten styrker han nordmennenes moral og oppildner deres kampvilje. (30.03.1942)