DS Ingerto av Bergen blir torpedert og senket av den tyske ubåten U-578. Alle 32 om bord omkommer, hvorav 23 nordmenn. (12.03.1942)

En rekke svenske aviser blir beslaglagt etter ordre fra den svenske justisministeren. Begrunnelsen er at de inneholder en artikkel om tortur i de tyske fengsler i Norge, og at det kan skade Sveriges forhold til tyskerne. Beslagleggelsen tas opp i Riksdagen, hvor flertallet støtter justisministeren. Kritikken mot dette er imidlertid sterk i Sverige. Artikkelen det gjelder er et resultat av den norske ambassades virksomhet: De har tatt opp forklaringer fra fanger som var sluppet ut av de tyske fengslene i Norge og deretter tipset de svenske redaktørene om fangenes opplevelser. I alt 300 000 aviseksemplarer har blitt sendt ut før de blir beslaglagt. (12.03.1942)

NS-regjeringen gjeninnfører jødeparagrafen, som ble avskaffet i 1851. Endringen signeres av Quisling, Rolf Jørgen Fuglesang (bildet) og Sverre Riisnæs. Gjeninnføringen har sin bakgrunn i Wannsee-konferansen i januar, der tyskerne vedtok «Die Endlösung»; den endelige, fullstendige løsningen på «jødespørsmålet», der det ble besluttet at alle jøder i tyskokkuperte områder skal føres til konsentrasjonsleirer. (12.03.1942)

Quisling-regjeringen vedtar: «Nasjonal Samling er det statsbærende parti i Norge og fast forbundet med staten». Det vedtas en lov om vern mot visse angrep på staten og NS. Angrepet kan bestå av «usannferdig eller grovt forvansket utsagn», uberettiget bæring av partiets uniform eller kjennetegn eller løgnaktig å utgi seg som medlem av NS. (12.03.1942)