MT Svenør av Oslo blir torpedert og senket av en tysk ubåt på reise fra Trinidad til Halifax. Åtte personer omkommer, derav sju nordmenn. 29 overlevende blir fisket opp og ilandsatt i Philadelphia. (27.03.1942)