Fem menn fra Arendalsgruppen idømmes dødsdommer i rikskrigsretten i Berlin. Det gjelder lærer Håkon Guttormsen (to dødsdommer), revisor Hans Petter Pettersen (to dødsdommer), formann i Aust-Agder faglige Samorganisasjon i Arendal Oscar Olsen, styrmann og telegrafist John Hermann Carl og telegrafist i marinen Erling Eggum. Senere blir dommene omgjort til ti års tukthus. (24.03.1942)

Forsyningsmyndighetene forbyr forspillelse av husholdningsavfall; dette skal heller ikke blandes med annet avfall, men samles i egne dunker for matnyttig avfall. Huseier er ansvarlig for gjennomføring av dette. (24.03.1942)

«Hamstrer – skam deg», uttrykker en tysk plakat som oppfordrer alle tyskere til å ikke hamstre mat. (24.03.1942)