DS Ceiba av Honduras, med minst ni nordmenn om bord, blir torpedert og senket av en tysk ubåt på reise fra Jamaica til New York med bananer. 44 personer omkommer, blant dem de ni nordmennene. Kun seks personer blir reddet. Matros Trygve Haugland fra Bergen overlever torpederingen, men drukner i forsøket på å redde en seks år gammel gutt. (17.03.1942)

MT Ranja av Oslo forsvinner på vei fra Houston til England med et mannskap på 34. Den tyske ubåtkapteinen Walter Flachsenberg rapporterer senere at han har torpedert et tankskip på denne datoen og i dette farvannet. (17.03.1942)