Handels- og forsyningsminister i Quislings regjering, Eivind Blehr (til venstre), har vært i Berlin for å inngå en avtale som sikrer innførsel av næringsmidler fra Tyskland for resten av okkupasjonen. Avtalen ble signert av Blehr og den tyske ernæringsministeren Herbert Backe. Norge er nærmest helt avhengig av livsmidler fra Tyskland. Det var en melding om at 25 000 tonn korn fra Hamburg ikke ville bli ekspedert som utløste Blehrs flytur til Berlin. (31.03.1942)